Niferoedd disgyblion

Nifer y disgyblion yn ysgolion Casnewydd

Gwneir cyfrifiad o ddisgyblion yn ysgolion Casnewydd ar ddechrau pob tymor ysgol ym mis Medi/Hydref, mis Ionawr a mis Mai.

Mae crynodeb o nifer y disgyblion ar y gofrestr yn ysgolion Casnewydd yn cael ei gyhoeddi ac mae'n cynnwys disgyblion sy'n derbyn addysg mewn Canolfannau Adnoddau Dysgu o fewn ysgolion prif ffrwd. 

Dilynwch y dolenni isod i        lawrlwytho'r ffeiliau        

Ffeil CSV  

   Ffeil Excel 

Hydref 2019

Hydref 2019

Mai 2019

Mai 2019

Ionawr 2019

Ionawr 2019

Hydref 2018

Hydref 2018  

Mai 2018

Mai 2018

 Ionawr 2016   

 Ionawr 2016      

 Mai 2016 

 Mai 2016

 Hydref 2016

 Hydref 2016

 Ionawr 2017

 Ionawr 2017

 Ionawr 2018

 Ionawr 2018

 

Gweler y tudalennau ysgolion ac addysg am ragor o wybodaeth.