Niferoedd disgyblion

Nifer y disgyblion yn ysgolion Casnewydd

Gwneir cyfrifiad o ddisgyblion yn ysgolion Casnewydd ar ddechrau pob tymor ysgol ym mis Medi/Hydref, mis Ionawr a mis Mai.

Mae crynodeb o nifer y disgyblion ar y gofrestr yn ysgolion Casnewydd yn cael ei gyhoeddi ac mae'n cynnwys disgyblion sy'n derbyn addysg mewn Canolfannau Adnoddau Dysgu o fewn ysgolion prif ffrwd. 

Dilynwch y dolenni isod i lawrlwytho'r ffeiliau

Ffeil CSV  

   Ffeil Excel 

Mai 2018

Mai 2018

 Ionawr 2016   

 Ionawr 2016      

 Mai 2016 

 Mai 2016

 Hydref 2016

 Hydref 2016

 Ionawr 2017

 Ionawr 2017

 Ionawr 2018

 Ionawr 2018

 

Gweler y tudalennau ysgolion ac addysg am ragor o wybodaeth.