Grantiau ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno parhau â'u haddysg ar ôl oedran gadael yr ysgol.

Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghasnewydd ac sy'n mynd ysgol, chweched dosbarth neu goleg ar ôl oedran gadael yr ysgol wneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg.

Darllenwch am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid addysg uwch

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gyfrifol am gyllid myfyrwyr addysg uwch.

Darllenwch fwy a gwnewch gais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.