Newyddion

Busnes o Gasnewydd yn llunio dyfodol llwyddiannus

Wedi ei bostio ar Wednesday 7th August 2019
i love design  - Cllr Mudd and Joanna

Sefydlodd Joanna Iwanowicz ei busnes dylunio graffeg Ilove Designs ym mis Ebrill 2017 ac mae'n cyflogi un aelod o staff erbyn hyn yn ei gweithdy ar Corporation Road.

Cafodd gymorth grant gan Gyngor Dinas Casnewydd tuag at ei rhent ac argraffydd fformat mawr.

Mae Ilove Designs yn dylunio a chreu deunyddiau a dillad print ac yn cynnig gwasanaethau dylunio gwefannau a logos, graffeg ar gyfer cerbydau, arwyddion lleoliadau, torri laser ac ysgathru.

Roedd Joanna yn hynod ddiolchgar am y cymorth a gafodd gan y cyngor. "Roedd modd i fi fuddsoddi mewn peiriant newydd sbon yn hytrach na dibynnu ar un ail-law ac mae wedi bod yn hwb mawr i'r gwaith cynhyrchu."

Cyflogodd ei haelod staff drwy Twf Swyddi Cymru ac mae'n bwriadu cyflogi rhagor o staff.

Bu'r Cynghorydd Jane Mudd, aelod cabinet y cyngor dros adfywio a thai, ar ymweliad â Ilove Designs yn ddiweddar lle cyfarfu â Joanna.

 "Mae'n hyfryd gweld mentrau creadigol yn ymsefydlu'n y ddinas ac rwyf wrth fy modd bod y cyngor wedi gallu helpu Joanna i dyfu ei busnes. Pob llwyddiant iddi i'r dyfodol."

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.