Newport Matters production costs

Mae’n bwysig bod corff cyhoeddus, fel Cyngor, yn cyfathrebu’n rheolaidd â’r bobl a’r cymunedau y mae’n ei wasanaethu.

Materion Casnewydd yw papur newydd Cyngor Dinas Casnewydd i breswylwyr a gyhoeddir chwe gwaith y flwyddyn.

Mae ganddo ddosbarthiad o tua 69,000 copi fesul rhifyn a chaiff ei gyhoeddi, ei brintio a’i ddosbarthu i bob cartref yng Nghasnewydd am tua 4c fesul rhifyn fesul preswylydd.

Does gan lawer o breswylwyr Casnewydd ddim mynediad i’r rhyngrwyd na chyfryngau newyddion digidol a dengys ymchwil bod Materion Casnewydd yn ffurf printiedig gwerthfawr iddyn nhw.

Mae’r ymdrechion i ostwng costau cyhoeddi yn cynnwys tendrau rheolaidd a chreu incwm o hysbysebion.

Yn y flwyddyn ariannol 2016/17, roedd cost net Materion Casnewydd i’r Cyngor yn £36,562.89 sy’n tua 0.01% o gyllideb flynyddol y Cyngor sef £264 miliwn.

Mae’r holl gynnwys golygyddol a’r gwaith dylunio yn cael ei wneud yn fewnol er na chyflogir staff y Cyngor i weithio ar Materion Casnewydd.

Mae ei gyhoeddi yn ffurfio cylch gorchwyl ehangach o gyfathrebu gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, rheoli argyfyngau, cynnwys y wefan, marchnata a dylunio corfforaethol.

Caiff Casnewydd ei argraffu gan Trinity Mirror ond mae’n ddarostyngedig i broses dendro reolaidd.

Mae preswylwyr yn cael 6 rhifyn y flwyddyn am gost flynyddol i’r Cyngor o 27 ceiniog y pen – llai na hanner cost stamp ail ddosbarth (61c).

Gweld a lawrlwytho rhifynnau Materion Casnewydd.

 

 
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
 
Nifer y rhifynnau bob blwyddyn
6
6
 6
6
6
 
Cost gros printio 6 rhifyn
£15,874.36
£13,646.64
£16,327.89
£16,488
 £16,005
 
Cost gros dosbarthu 6 rhifyn
£31,549.52
£27,524.58
 £24,933.00
£26,072.94
 £25,733.63
 
Incwm hysbysebu 6 rhifyn
£15,920.00
£6,337.00
 £4,698.00
£1,800
 £800
 
Cost net flynyddol 6 rhifyn
£31,503.88
£34,834.22
 £36,562.89
£40,832.94
 £40,997.95
 
Cost net ar gyfartaledd fesul rhifyn
£5,250.65
£5,805.70
 £6,093.82
£6,805.49
 £6,829.66
 
Cost net ar gyfartaledd fesul preswylydd fesul blwyddyn
22c
24c
 25c
27c
27c
 
Cost net ar gyfartaledd fesul preswylydd fesul rhifyn
3.5c
4c
 4c
4.5c
4.5c
 
 TRA106043