Newyddion

Dylai Cartref y Siartwyr ddod yn Ddinas Democratiaeth

Wedi ei bostio ar Tuesday 6th December 2016

Yn ôl adroddiad gan y sefydliad annibynnol ResPublica, dylai Casnewydd a oedd unwaith yn gartref i fudiad y Siartwyr ddod yn Ddinas Democratiaeth a chynnal gŵyl ddemocratiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Rwyf o'r farn y gall gwneud Casnewydd yn Ddinas Democratiaeth wneud i ni sefyll allan, ac mae'r ymateb i'r syniad wedi bod yn galonogol iawn.

  "Roedd y gynulleidfa yn Uwchgynhadledd y Ddinas yn falch iawn o weld adroddiad ac argymhellion ResPublica, ac roedd ganddynt ddiddordeb mawr ynddynt.

  "Rhaid i hyn ysgogi mwy na dull marchnata neu slogan. Wrth fwrw ymlaen, byddwn yn datblygu ymhellach y syniadau hynny gydag arweinwyr busnes, grwpiau cymunedol, ysgolion a phreswylwyr ac yn creu llwyfan pwysig fydd â buddion parhaus i'r ddinas."

Ymhlith argymhellion amlinellol ResPublica mae:

  • Cytuno ar strategaeth frandio ar gyfer y Ddinas Democratiaeth gyda rhanddeiliaid a phartneriaid.
  • Mesurau i gefnogi cydweithrediadau a chydberchnogaeth ar gyfer busnesau lleol sefydledig a newydd
  • Ymchwilio i ymgorffori "Stori Casnewydd" i'r cwricwlwm ysgolion
  • Defnyddio'r Panel Trigolion i dreialu ystod o ddulliau democratiaeth ddigidol newydd a chydweithredol.
  • Cyfrannu at drafodaethau ynglŷn â diwygio etholiadol
  • Creu Gŵyl Ddemocratiaeth, gan gyfeirio at gyd-destunau hanesyddol a modern, gan greu dadleuon ac annog defnyddio dulliau democrataidd newydd mewn ffyrdd gwahanol.

I ddarllen yr adroddiad a'r argymhellion yn llawn ewch i http://www.respublica.org.uk/our-work/publications/newport-city-democracy

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.