Newyddion

Cynlluniau'r Cyngor i dargedu trolïau siopau sy'n cael eu gadael

Wedi ei bostio ar Monday 23rd October 2017
trolley abondoned in water

Mae cynllun i weithio’n agosach gyda chwmni cenedlaethol sy’n casglu trolïau siopau coll wedi’i gytuno gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Mae Aelod Cabinet y Cyngor dros y Strydlun, y Cynghorydd Roger Jeavons, wedi cyfarfod â Trolleywise sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol ledled y wlad i fynd i’r afael â’r broblem.

Mae Trolleywise yn cynnig ystod o wasanaethau i ddychwelyd trolïau wedi gadael i archfarchnadoedd lleol ac i batrolio mannau lle y mae achosion o adael trolïau’n gyffredin mewn cymunedau lleol.

Yn aml caiff trolïau eu gadael ar ffyrdd, llwybrau cerdded ac mewn parciau. Gallan nhw beri damweiniau ac maen nhw’n edrych yn hyll yn y gymuned.

Caiff llawer ohonyn nhw eu dympio mewn dyfrffyrdd, afonydd a chamlesi lleol ac maen nhw’n gallu niweidio bywyd gwyllt a’r amgylchedd yn gyffredinol.

Er 2006, mae Trolleywise wedi casglu a dychwelyd mwy na 5 miliwn o trolïau siopau coll o strydoedd ac afonydd lleol yn y DU, gan weithio’n agos gyda nifer o archfarchnadoedd, awdurdodau lleol, yr Heddlu a thimau’r Strydlun yn y DU.

Meddai'r Cynghorydd Jeavons: “Mae Trolleywise yn cynnig ffordd ddiogel ac effeithiol o adfer trolïau coll sy’n anodd eu cyrraedd. Mae hynny'n fanteisiol i'r cyhoedd, manwerthwyr a chymunedau.  

“Mae trolïau sy’n cael eu gadael yn wir yn niwsans a bydd y bartneriaeth hon gyda Trolleywise yn helpu i leihau nifer y digwyddiadau o’r fath.”

Mae Trolleywise yn sicrhau eu bod nhw hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ac â Chyfoeth Cenedlaethol Cymru ym mhob man lle y mae angen casglu trolïau.

Drwy ddefnyddio cerbydau arbenigol ac offer adfer, mae Trolleywise yn gallu casglu   trolïau o ddyfrffyrdd, camlesi a lleoliadau trafferthus a pheryglus eraill.

Gall trigolion roi gwybod am drolïau coll ar wefan Trolleywise yn www.trolleywise.co.uk/contact O 2018 ymlaen bydd trigolion hefyd yn gallu rhoi gwybod am droli sydd wedi’i adael trwy ddefnyddio app am ddim Trolleywise.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.