Newyddion

Busnes blasus yn cael dechreuad da

Wedi ei bostio ar Tuesday 15th August 2017

Mae busnes cludfwyd Thai newydd Pattarika Bankluay wedi derbyn cymorth cronfa a sefydlwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd i helpu busnesau newydd.

Yn ogystal â derbyn grant ar gyfer rhent y flwyddyn gyntaf, mae Patt-Thai wedi'i leoli mewn adeilad ar Ffordd Caerdydd sydd wedi'i ailwampio yn rhan o'r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Roedd Pattarika hefyd yn ddiolchgar am y cyngor ymarferol a'r arweiniad a dderbyniodd gan dîm gwasanaethau busnes y cyngor.

  "Maen nhw wedi fy helpu gymaint ac mae'r grant wedi bod o gymorth gan ei fod wedi talu'r rhent am y chwe mis cyntaf," eglurodd.

Mae Pattarika wedi buddsoddi llawer o amser ac ymdrech i gael y busnes yn barod ac ar agor ond mae cynlluniau mawr eisoes ganddi i'w ddatblygu.

Roedd y Cynghorydd Jane Mudd, aelod cabinet y cyngor dros adfywio a buddsoddi, yn falch o gwrdd â'r wraig fusnes ifanc wrth ymweld â'r bwyty.

  "Mae dechrau busnes yn gam mawr ac rwy'n falch bod y cyngor wedi gallu helpu Pattarika, nid dim ond mewn modd ariannol bychan ond gyda chefnogaeth ymarferol hefyd.

  "Mae'n gyffrous gweld person ifanc yn agor busnes yng Nghasnewydd ac rwy'n siŵr y bydd brwdfrydedd, angerdd ac ymrwymiad Pattarika yn arwain at ddyfodol llewyrchus a llwyddiannus."

Am fwy o wybodaeth am gynllun cymhorthdal rhent y cyngor, neu i gael gwybod am ddulliau cymorth eraill gan y tîm gwasanaethau busnes, ewch i www.newport.gov.uk/business

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.