Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Tŷ Tredegar

Oriau agor

Dydd Llun           AR GAU

Dydd Mawrth      9am - 1pm   a           2pm - 4:30pm

Dydd Mercher    1:30pm - 4:30pm

Dydd Iau             AR GAU

Dydd Gwener      9am - 1pm    a          2pm – 4:30pm

Dydd Sadwrn      9am – 1pm

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.   

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo  

Cysylltu 

Llyfrgell Tŷ Tredegar, Pencarn Way, Casnewydd NP10 8YW

Dyma leoliad Llyfrgell Tŷ Tredegar

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  library.tredegarhouse@newport.gov.uk