Parc Belle Vue

Belle-Vue-Park

Agorodd Parc Belle Vue ym 1894 ac mae iddo nodweddion sy’n nodweddiadol o barc cyhoeddus Fictoraidd gan gynnwys tai gwydr, pafiliwn, llwyfan band a gerddi cerrig.

Mae Parc Belle Vue yn barc Baner Werdd

Gellir mynd i mewn i’r parc o Ffordd Caerdydd, Belle Vue Lane a Waterloo Road.

Dyma lle mae Parc Belle Vue

Diolch i broject adnewyddu Parc Belle Vue cafodd adeiladau’r parc eu hadnewyddu gan ail-greu’r cynllun planhigion gwreiddiol. Daeth y project i ben yn 2003.

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael mwy o wybodaeth am adnewyddu parc Belle Vue 

Oriau Agor

Mae Parc Belle Vue yn agor am 6am.   

Ystafelloedd Te

Mwynhewch frathiad a llymaid yn ystafelloedd te pafiliwn Parc Belle Vue wrth i chi ymlacio a mwynhau’r olygfa. 

Parcio

Codir y taliadau canlynol rhwng 6am a 4pm bob dydd: 

  • hyd at ddwy awr = £1.00 
  • hyd at bum awr = £3.00
  • dros bum awr = £5.00 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae bysus yn teithio’n aml ar hyd Ffordd Caerdydd ac yn stopio y tu allan i’r parc.

Ewch i wefan Trafnidiaeth Casnewydd i weld mwy o fanylion. 

Priodasau a llogi ystafelloedd

Mae’r pafiliwn, y tŷ gwydr a’r llwyfan band ar eu newydd wedd yn lleoliadau hyfryd am briodasau, partïon, cyfarfodydd a digwyddiadau eraill. 

Coed a llwyni prin

Mae Parc Belle Vue yn cynnwys nifer o sbesimenau prin.

Yn gynnar yn y gwanwyn, mae’r Magnolias Himalaiaidd yn cynhyrchu blodau pinc enfawr siâp gobled a gellir gweld canghennau’r Pren Suddas wedi’u gorchuddio mewn clystyrau o flodau lelog a phinc ym mis Mai.

Ym Mehefin a Gorffennaf, mae'r Goeden Diwlip yn cynhyrchu ei blodau oren unigryw siâp tiwlip.

Mae tymor yr hydref yn rhoi lliw mawreddog i’r dail gan gynnwys dail melyn clir y Ginko Bilboa a dail cochion hyfryd y Liquidambar. 

Hanes Parc Belle Vue

Roedd tir y parc yn rhodd i'r dref gan yr Arglwydd Tredegar ym 1891 i roi parc cyhoeddus i bobl Casnewydd.

Enillodd Thomas Mawson (1861-1933) o Windermere gystadleuaeth agored i ddylunio ac adeiladu’r parc. Aeth ati i ddylunio nifer o erddi yn Cumbria, gan gynnwys Holker hall a Ryder Hall yn ogystal â Gardd Fotaneg Dyffryn yng Nghaerdydd.

Ym mis Tachwedd 1982, perfformiodd yr Arglwydd Tredegar y seremoni o dorri’r darn cyntaf o dir; dechreuodd y gwaith o adeiladu’r parc ar 8 Medi 1894. Cost derfynol y Park yn ôl y cofnodion oedd £19,500.

Ychwanegwyd nodweddion ychwanegol gan gynnwys Cylch yr Orsedd ym 1896 ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd ym mharc Belle Vue ym 1897.

Agorwyd y lawntiau bowlio ym 1904 ac ychwanegwyd tŷ te ym 1910.

Ym 1924, daeth tŷ a thiroedd Belle Vue House dan berchnogaeth y Cyngor a daeth yr 11 erw ychwanegol o dir yn rhan o’r parc, sydd bellach wedi tyfu i 26 erw.

Cyfeillion Parciau Addurnol

Sefydlwyd Cyfeillion Parciau Addurnol Casnewydd yn 2006 i weithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd i reoli parciau Belle Vue a Beechwood.

Cysylltu 

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR
Ffôn: (01633) 656656

E-bost: info@newport.gov.uk 

TRA92154 10/10/2018