Caffael

I sicrhau darpariaeth o’r gwerth gorau, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cydweithio ag awdurdodau lleol eraill trwy Sefydliad Cyflenwadau Canolog Gwent Fwyaf, Consortiwm Pwrcasu Cymru, y Consortiwm Awdurdodau Lleol, Menter Gaffael Cymru, ac Uned Cymorth Caffael Llywodraeth Leol Cymru. 

Telerau talu safonol y cyngor yw 30 niwrnod clir ar ôl derbyn anfoneb gyflawn a chywir.

Data Protection is changing

From 25 May 2018, if you contract with the council and deal with personal information, you will have to meet the requirements of the General Data Protection Directive (GDPR) - failure to do this could result in large fines.

Read more on the Information Commissioner's site or contact the council’s procurement team.

Darllenwch am y polisi Dim Rhif Archeb Brynu, Dim Taliad

Mae’n well gan y cyngor dalu trwy BACS, gan fod hyn yn fwy cost-effeithiol a diogel.

Mae rhediadau talu BACS ar gyfer anfonebau cyflenwyr yn cael eu prosesu ddwywaith yr wythnos i annog defnydd o’r cyfleuster hwn.

Cyfleoedd tendr presennol

Cofrestrwch gyda’r wefan GwerthwchiGymru i dderbyn hysbysiadau awtomatig am unrhyw gyfleoedd tendr sy’n berthnasol i’ch gwasanaethau penodedig.

Mae tendrau a gofrestrir ar y safle hwn yn cynnwys cyfleoedd OJEU a heb fod yn OJEU.

Darllenwch y cwestiynau cyffredin i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am yr uned gaffael strategol neu anfonwch neges e-bost at procurement@newport.gov.uk