Coronavirus

Coronavirus update from the One Newport Partnership

Posted March 2020

As partners across Newport and nationally take action quickly to address the Coronavirus here are links to their latest information, help and support:

You can also follow Gwent Prepared, the Local Resilience Forum, on Twitter for important local updates - @gwentprepared.

We would like to thank all partners and stakeholders for helping to keep everyone safe and supported during this challenging time and for the public in following the advice outlined.

 

Y newyddion diweddaraf o Bartneriaeth Un Casnewydd

Wrth i bartneriaid ar draws Casnewydd ac yn genedlaethol weithredu'n gyflym i fynd i'r afael â'r Coronafeirws, yma mae dolenni i'w gwybodaeth, help a chefnogaeth diweddaraf:

Gallwch hefyd ddilyn Gwent Prepared, y Fforwm Gwydnwch Lleol, ar Twitter am ddiweddariadau lleol pwysig - @gwentprepared.

Hoffem ddiolch i'r holl bartneriaid a rhanddeiliaid am helpu i gadw pawb yn ddiogel ac wedi eu cefnogi yn ystod y cyfnod heriol hwn ac i'r cyhoedd wrth ddilyn y cyngor a amlinellir.

civicCentre

Beechwood_House_c