English

Noddwyr a chyfeillion

Ni fyddai'n bosibl cynnal Gŵyl Fwyd Casnewydd heb gefnogaeth ein noddwyr

Hoffem ddiolch i'n holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi cynnig eu cefnogaeth dros y 12 mlynedd diwethaf. 

Eleni mae ein diolch yn mynd i: 

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino yn ystod y cyfnod cyn diwrnod yr ŵyl ac ar ddiwrnod yr ŵyl ei hun.  Mae eu cefnogaeth wedi sicrhau ei bod yn bosibl tyfu’n digwyddiad flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn ddigwyddiad dielw, wedi’i drefnu gan Gyngor Dinas Casnewydd.  Mae wedi’i hariannu drwy grantiau, nawdd ac yn cael cefnogaeth gan gorff o wirfoddolwyr.

Ers y digwyddiad cyntaf yn 2010, mae fformat yr ŵyl wedi newid wrth iddi dyfu o ran maint a phoblogrwydd.  Mae dros 20,000 o bobl yn dod i’r ŵyl, gan ei gwneud hi’n un o ddigwyddiadau mwyaf Casnewydd.

Newport FF Skyline black-1200