English

Noddwyr a chyfeillion

Ni fyddai'n bosibl cynnal Gŵyl Fwyd Casnewydd heb gefnogaeth ein noddwyr

Hoffem ddiolch i'n holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi cynnig eu cefnogaeth dros y ddegawd ddiwethaf.   

Mae'r cyngor yn ddiolchgar amgymorth gan y partneriaid/noddwyreleni: Newport NOW, Casnewydd Fyw, ac Marchnad Casnewydd, a gan ein noddwr Hywel Jones

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino yn ystod y cyfnod cyn diwrnod yr ŵyl ac ar ddiwrnod yr ŵyl ei hun.  Mae eu cefnogaeth wedi sicrhau ei bod yn bosibl tyfu’n digwyddiad flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn ddigwyddiad dielw, wedi’i drefnu gan Gyngor Dinas Casnewydd.  Mae wedi’i hariannu drwy grantiau, nawdd ac yn cael cefnogaeth gan gorff o wirfoddolwyr.

Ers y digwyddiad cyntaf yn 2010, mae fformat yr ŵyl wedi newid wrth iddi dyfu o ran maint a phoblogrwydd.  Mae dros 20,000 o bobl yn dod i’r ŵyl, gan ei gwneud hi’n un o ddigwyddiadau mwyaf Casnewydd.

Niferoedd ymwelwyr a marchnata:

Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r digwyddiad, ac mae’n cael ei hyrwyddo ar sawl llwyfan gwahanol:

  • Hyrwyddo cyn ac ar ôl y digwyddiad ym Materion Casnewydd – papur newydd Cyngor Dinas Casnewydd, sy’n cyrraedd dros 67,000 o gartrefi a busnesau yng Nghasnewydd.
  • Amlwg iawn mewn ardaloedd cyhoeddus drwy hysbysebu gyda baneri ar bolion lamp hyd at 6 wythnos cyn a chan gynnwys diwrnod yr ŵyl.
  • Pecyn cyfryngau cymdeithasol llawn gyda dolenni at lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd o gyfrifon Twitter, Facebook ac Instagram Gŵyl Fwyd Casnewydd.
  • Ymgysylltiad digidol drwy restri gwyliau arbennig ar-lein a CroesoCymru.com

Os hoffech gymryd ran drwy noddi neu gynnig gwirfoddolwyr yn rhan o’ch cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn yng nghanol y ddinas, sydd am ddim, cysylltwch dros e-bost newportfoodfestival@newport.gov.uk- byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Newport FF Skyline black-1200