English

Sut i ddod o hyd i ni

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Casnewydd yn digwydd yng nghanol y ddinas a’r cyffiniau – gellir cyrraedd Marchnad Casnewydd a’r Stryd fawr yn hawdd ar drên neu ar fws.

Teithio â char?

Mae gan Gasnewydd gysylltiadau ffordd gwych a meysydd parcio canol y ddinas sy’n hawdd eu cyrraedd:

  • O Fryste ar y M4 tua’r gorllewin – gadewch yr M4 wrth allanfa 25A cyn Twneli Brynglas ar yr A4042 a dilynwch yr arwyddion i ganol y ddinas
  • O Gaerdydd ar y M4 tua’r dwyrain – gadewch yr M4 wrth allanfa 26 cyn Twneli Brynglas ar yr A4051 a dilynwch yr arwyddion i ganol y ddinas

Os ydych yn defnyddio llywiwr lloeren defnyddiwch god post Marchnad Casnewydd – NP20 1DD – ond cofiwch nad oes parcio ar gael ym Marchnad Casnewydd.

Mae sawl maes parcio gerllaw Marchnad Casnewydd a chanol y ddinas.

Manylion meysydd parcio Casnewydd.

I’r rhai sydd angen cymorth i symud, mae Newport Shopmobility wedi’i leoli yn 193 Upper Dock Street ac mae ar agor rhwng 9.15am a 5.00pm, ffoniwch (01633) 673845 am fanylion. 

Dal y bws?

Mae prif leoliadau’r ŵyl, sef Heol Fawr a Marchnad Casnewydd, o fewn 500 llath i’r orsaf fysus yn Friars Walk, ac mae rhan o orsaf fysus Casnewydd wedi’i lleoli o flaen prif fynedfa’r farchnad ar Upper Dock Street.

Gallwch lawrlwytho cynllun gorsaf fysus a stondinau gweithredwyr Casnewydd yma (pdf). 

Traveline Cymru yw’r gwasanaeth gwybodaeth ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys teithiau bysiau a threnau, ffoniwch 0300 200 2233 am wybodaeth ynghylch amserlenni a chynllunio teithiau, codir cyfradd leol ar alwadau.

Mae gwasanaethau o bell i Gasnewydd yn rhedeg yn rheolaidd (cysylltwch â'ch asiant teithio National Express) sy'n cysylltu â gwasanaeth Cenedlaethol Cymru a'r gwasanaethau Coch a Gwyn.

Cyrraedd â thrên?

Ceir gwasanaethau trên cyflym a chyson i Gasnewydd ar y lein o Gasnewydd i Fanceinion ac o Fryste, Caerdydd, Cheltenham, Caerloyw a De-orllewin Lloegr.

I weld amseroedd a chostau tocynnau ewch i Trafnidiaeth Cymru neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol.

Newport FF Skyline black-1200