Gwesty Queens

The-Queen's-Hotel-(4)

Mae un o'r gwestai hynaf yng Nghasnewydd wedi'i adnewyddu ac erbyn hyn yn lleoliad bywiog yng nghanol y ddinas sy'n cynnig llety cyfforddus a chyfleus lai na phum munud o waith cerdded o’r gorsafoedd rheilffordd a bws.

Mae'r ystafelloedd i gyd yn ystafelloedd en-suite, yn addas ar gyfer arhosiad hir neu fyr, ac mae un ohonynt yn cynnwys cyfarpar ar gyfer gwesteion anabl.

Mae'r gwesty yn adeilad eiconig yn y ddinas, gyda hanes anhygoel yn cysylltu'n ôl â Siartiaeth a brwydrau democratiaeth.

Mae'r lleoliad yn cynnig ardal bar helaeth gyda bwyty brasserie yn lansio'n fuan. Yn ystod y dydd mae'r llawr gwaelod yn gweithredu fel hyb busnes o safon uchel a gynigir fel cymysgedd o ofod cydweithio a rennir a chyda swyddfeydd; mae ganddo ryngrwyd cyflym iawn gyda chysylltedd Wi-Fi ac mae’n cynnig arlwy ardderchog ac unigryw yn y ddinas i’r sawl sy’n ymweld at ddibenion busnes.

Cynigir y lleoliad defnydd cymysg gwych hwn hefyd ar gyfer digwyddiadau a digwyddiadau cymdeithasol gydag ystafelloedd cyfarfod a mannau ar gyfer cynnal derbyniadau ar gael.

Gwesty 19 ystafell ddwbl / ystafell gyda dau wely, 2 ystafell deulu, 7 ystafell sengl, gan gynnwys 1 ystafell hygyrch i bobl ag anabledd.

 

The Queen’s Hotel

Bridge Street
Newport 
NP20 4AN

Tel: 01633 836 836
Email: hello@qnewport.com

Web: www.qnewport.com

 Free WiFi

Licensed for alcohol

TV in room

Tea and coffee making

Train station nearby

Bus stop nearby

Air conditioning

Lift

Lounge 

Hairdryer

Iron and ironing board

En-suite