Great House

Great-House

Adeilad Rhestredig Gradd II 16eg Ganrif wedi’i leoli ar lannau Afon Wysg, mewn pentref tawel sy’n cynnwys tafarndai, llwybrau cerdded a chwrs golff ardderchog.

Mae gan y llety, sy’n agos at safleoedd Rhufeinig o bwys, gan gynnwys amffitheatr, baddonau ac amgueddfa, ardd hyfryd sy’n cynnwys amrywiaeth anhygoel o ddringedyddion sy’n blodeuo trwy gydol y tymor.

Munudau yn unig o gyffordd 25 yr M4.

Ystafelloedd: 2 ystafell gyda dau wely, 1 ystafell sengl

Great House

Isca Road
Caerllion
Casnewydd
De Cymru
NP18 1QG

Ffôn: +44 (0)1633 420216

E-bost: dinahprice123@btinternet.com

Gwefan: www.greathousebb.co.uk

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Arhosfan bws cyfagos

Gorsaf drenau gyfagos

Gardd

Parcio

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr