Sgiliau yn y Gwaith

Skills@Work Logo

Project pedair blynedd yn ne-ddwyrain Cymru wedi’i ariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd i gynyddu lefelau sgiliau, gan gynnwys sgiliau gwaith, pobl yn y gweithlu heb lawer o sgiliau os o gwbl.

Ein nod yw gweithio gyda dros 1500 o bobl gyflogedig sydd angen cymorth i ennill cymwysterau, gan helpu i gynnal cyflogaeth a chynyddu potensial enillion.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn arwain ac yn rheoli'r project Skills@Work ar ran Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy sy’n rhoi cymorth ar draws y rhanbarth.   

Yr hyn a wnawn

Gallwn helpu gyda:

 • rhaglen i helpu ag ail-ymgysylltu yn seiliedig ar eich anghenion
 • cymorth, cyngor, canllaw a mentora un i un
 • cymorth ar gyfer llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a magu hyder
 • materion personol
 • cymorth cyflogadwyedd
 • cymwysterau
 • asesiadau sgiliau hanfodol
 • sgiliau technegol neu sy’n benodol i swydd
 • cyngor a chanllawiau cwrs
 • adolygiad ac asesiad parhaus o gynnydd bob person
 • cyngor a chymorth ariannol

Cyswllt 

Neu cysylltwch â’r tîm arweiniol canolog ar Skills.AtWork@newport.gov.uk

Ariennir Skills@Work gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd  

TRA106683 13/8/2019