Cookies Cookies are small files stored in your browser and are used by most websites to personalise your visit. Follow the link to find out how
Newport City Council uses cookies.

Click the continue button for us to remember your decision.

 

Bywyd ar y Lefelau / Life on the Levels

Life on the Levels

Mae bywyd ar y lefelau yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol y tirlun unigryw hwn trwy gofnodi straeon pobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae ar y gwastadeddau.

Dros y blynyddoedd, mae'r gwastadeddau wedi cefnogi ffermio, cynnal a chadw ffosydd, pysgota, ymolchi, gweithwyr ffowndri, seiri llong, potswyr, gwneuthurwyr basgedi pysgota, gweithwyr rheilffordd, a llawer mwy. Trwy gyfweliadau, llythyrau, dyddiaduron a ffotograffau rydym wedi creu archif gyfoethog o straeon a fydd yn adnodd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r arddangosfa hon yn ymateb ffotograffig i'r cyfweliadau hyfryd yma.

lluniau gan y ffotograffwyr Emma Drabble a Nanette Hepburn.

www.lefelaubyw.co.uk/bywyd-ar-y-lefelau

Life on the levels celebrates the cultural heritage of this unique landscape by recording the stories of people who have lived, worked and played on the levels.

In its time, the levels has supported farming, reen maintenance, fishing, bathing, foundry workers, ship wrights, poachers, putcher makers, railway workers, and many more. Through interviews, letters, diaries and photographs we have created a rich archive of stories and a resource for future generations.

This exhibition is a photographic response to those wonderful interviews.

Images by photographers Emma Drabble and Nanette Hepburn.

www.livinglevels.org.uk/life-on-the-levels

Location
Newport Museum & Art Gallery
Price
Free
Dates & Times
Friday 18 June
Saturday 19 June
Tuesday 22 June
Wednesday 23 June
Thursday 24 June
Friday 25 June
Saturday 26 June
Contact
Oliver Blackmore
Tel
01633656656
More Information
More information at https://www.newport.gov.uk/
Subscribe to the what's on rss feed.