English

Cynhyrchwyr a Sioeau gan gogyddion

Ein masnachwyr

Bydd ein gŵyl fwyd eleni yn cynnwys arddangoswyr ardderchog a fydd yn rhoi’r cyfle i’r torfeydd flasu a phrynu nwyddau o ddanteithion sbeislyd i gawsiau drewllyd a melysion  hyfryd, oll wedi eu golchi i lawr gyda choffi braf – ac ambell ddiferyn neu ddau...  edrychwch pwy sydd yma yn 2019

Arddangosiadau Pen-cogyddion

Ni fyddai gŵyl fwyd yr un peth heb arddangosiadau sgiliau coginio gan rai o gogyddion lleol gorau Casnewydd a de Cymru.  Bydd y rhain i’w gweld ym Marchnad Casnewydd (noddir gan Newport Now) a swyddfeydd Pobl Group ar dop y Stryd Fawr.

Yn newydd ar gyfer 2019 mae Horton's Coffee House yn Millenium Walk, yr ochr draw i bont droed Casnewydd, a fydd yn cynnal nifer o sgyrsiau coffi ac arddangosiadau celf coffi a fydd yn cael eu cynnal drwy’r dydd. 

Hefyd, yn ôl unwaith eto yn 2019, bydd yna raglen o arddangosiadau gan gogyddion yn Usk Plaza yn Friars Walk lle bydd cogyddion o fwytai Friars Walk yn dangos eu doniau drwy’r dydd.

Cymerwch olwg ar y rhaglen.

Marchnad CasnewyddNewport NOWZone 

Time

Chef

11am

Teenchef competition

12noon

Hywel Jones, Lucknam Park Hotel & Spa

1pm

Matt Waldron, Stackpole Inn

2pm

Adam Whittle, Newbridge on Usk

3pm

Ben Periam, The Pod

Pobl Group (High Street)Pobl-Logo

11:30am

Anil Karhadkar, Curry on the Curve

12:30pm

James Sommerin, Restaurant James Sommerin

1:30pm

Anthony Miller, Wagamama

2:30pm

Steve White, The Sorting Rooms

3:30pm

Gavin Horton, Hortons Coffee & Clifton Coffee

Horton's Coffee Shop 
(Millennium Walk)Horton's logo

 11am

Gavin Horton 

 12noon

 Clifton Coffee

 1pm

 Gavin Horton

 

 Plus coffee art demonstrations throughout the day!

Friars WalkFriars Walk Newport (Colour) Circle

11am

TBC

12noon

Wagamama

1pm

Dirty Vegan - Matt Pritchard

2pm

Las Iguanas

3pm

TBC

4pm

Y Sied - Lisa Fern

NFF-60 web sized                            

Newport FF Skyline black-1200