Arddangosfa / Exhibition: Cecilia in Spring

Cecilia in Spring gan Stephanie Roberts

'Cecilia in Spring' yw ymateb Stephanie i'r gwahoddiad hwn i arddangos ei gwaith, darn o gelf sy'n dathlu menywod ac un fenyw'n arbennig.

Arddangosfa 250 yr Academi Gelf Frenhinol a ysbrydolodd waith celf cyffyrddadwy, rhythmig ac aml-ddimensiwn Stephanie. Mae'n adlewyrchu ei phrofiad o gerdded drwy'r oriel gan bwysleisio gwybodaeth hanesyddol am edmygedd un arlunydd o un fenyw.

Gwnaeth paentiad William Russel Flint, 'Gitana Dancers Resting' gynnig ymateb yn ôl i waith presennol Stephanie ar rymuso menywod, gwaith a fu'n gyfeirbwynt ac yn awen iddo.

Cecilia in Spring by Stephanie Roberts

'Stephanie's response to this invitation to exhibit is delivered in 'Cecilia in Spring', an artwork that celebrates women and one women in particular.

Inspired by the Royal Academy of Art 250 Exhibition, Stephanie's tactile, rhythmic and multi-dimensional artwork draws from an experiential walk through the gallery, with focus on historical information of one artists admiration for one woman.

While simultaneously turning the response back on Stephanie's current work on female empowerment, William Russel Flint painting, 'Gitana Dancers Resting', gave the artist a focal point of reference, his effervescent muse.

Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

free admission

Event Type

Art Gallery Exhibition