Addurno cacennau

Dosbarthiadau Addurno Cacennau a Chrefft Siwgwr Nia

Dysgwch sut i addurno popeth o gacennau bach i gacennau priodas gyda thiwtor sydd ag 11 mlynedd o brofiad addysgu.

Mae hyd y cyrsiau’n amrywio o ddiwrnod i 30 wythnos. 

Cynhelir yr holl ddosbarthiadau yng Nghegin Tŷ Brynglas, Heol Brynglas, Casnewydd, NP20 5QU.

Mae Cymhwyster Agored Cymru ar gael/yn ddewisol ar gyfer cyrsiau 6 wythnos a 30 wythnos am ffi ychwanegol o £12 a £48 yn ôl eu trefn.

Ceir talu’r ffïoedd ar gyfer cyrsiau 30 wythnos mewn tri rhandaliad.

Cyrsiau 30 wythnos (60 awr)

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Pris

P600

Addurno Cacennau Blwyddyn 1: Lefel 1

Dydd Mercher

13 Medi 2017

7pm - 9pm

£225

P601

Addurno Cacennau Blwyddyn 2: Lefel 1

Dydd Llun

11 Medi 2017

7pm - 9pm

£225

P602

Addurno Cacennau Blwyddyn 4: Lefel 2

Dydd Mawrth

12 Medi 2017

7pm - 9pm

£225

P603

Addurno Cacennau Blwyddyn 6: Lefel 3

Dydd Mercher

13 Medi 2017

4pm - 6pm

£225

P604

Blodau Siwgwr Gwifrog Blwyddyn 1: Lefel 1

Dydd Iau

14 Medi 2017

7pm - 9pm

£225

P605

Blodau Siwgwr Gwifrog Blwyddyn 3: Lefel 3

Dydd Gwener

15 Medi 2017

10am - 12pm

£225

Cyrsiau 5 a 6 wythnos (15 awr) 

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Pris

P606

Prosiect cacen Nadolig

Dydd Iau

16 Tachwedd 2017

10am-1pm

£65

P607

Paentio ar eisin Lefel 1

Dydd Iau

19 Ebrill 2018

10am-12.30pm

£65

P608

Addurno cacennau: cwrs haf blasu

Dydd Iau

7 Mehefin 2018

10am-12.30pm

£65

P609

Brodwaith brwsh a thiwb Lefel 2

Dydd Mawrth

12 Mehefin 2018

6.30pm-9pm

£65

P610

Addurno cacennau: cwrs haf blasu

Dydd Mercher

13 Mehefin 2018

4pm-6.30pm

£65

P611

Prosiect cacen briodas

Dydd Llun

18 Mehefin 2018

6pm-9pm

£70

Ysgolion dydd

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Pris

P613

Ysgol ddydd pobi – cacennau Madeira, cacennau bach a hufen menyn

Dydd Sadwrn

11 Tachwedd 2017

10am - 4pm

£35

Ysgolion dydd addurno cacennau bach

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Pris

P615

Y Nadolig

Dydd Sadwrn

16 Rhagfyr 2017

10am-4pm

£30

P619

Y Pasg

Dydd Sadwrn

24 Mawrth 2018

10am-4pm

£30

P621

Priodas

Dydd Sadwrn

19 Mai 2018

10am-4pm

£30

P623

Parti plant

Dydd Sadwrn

7 Gorffennaf 2018

10am-4pm

£30

Ysgolion dydd modelu

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Pris

P614

Y Nadolig

Dydd Sadwrn

25 Tachwedd 2017

10am-4pm

£30

P618

Gorchudd tebot ar gyfer cacen Sul y Mamau

Dydd Sadwrn

3 Mawrth 2018

10am-3pm

£28

P620

Ffigurau cacennau plant

Dydd Sadwrn

21 Ebrill 2018

10am-4pm

£30

P624

Ffigurau cacennau plant

Dydd Sadwrn

21 Gorffennaf 2018

10am-4pm

£30

 

Ysgolion dydd eisio ac addurno cacen

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Pris

P616

Les fwytadwy ar gyfer cacennau

Dydd Sadwrn

20 Ionawr 2018

10am-3pm

£30

P617

Eisio ac addurno cacen Dydd Sain Ffolant

Dydd Sadwrn

10 Chwefror 2018

10am-3pm

£28

P622

Eisio ac addurno cacen Sul y Tadau

Dydd Sadwrn

9 Mehefin 2018

10am-4pm

£30

 

I gael mwy o wybodaeth a phrisiau, anfonwch neges e-bost at niacakedectutor@gmail.com neu ffoniwch 0777 270 7811.