Benthyciadau Gwella'r Cartref

Diogel, cynnes a sicr

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyllid i gynghorau lleol er mwyn iddynt helpu perchnogion preifat i drwsio'u cartrefi.

Gall cynllun Diogel, Cynnes a Sicr Cyngor Dinas Casnewydd gynnig benthyciadau di-log i berchnogion cymwys sydd ag eiddo mewn cyflwr gwael ac nad ydynt yn gallu cael at ffynonellau cyllid eraill yn hawdd.

Bydd benthyciadau'n cael eu teilwra yn ôl gallu'r ymgeisydd i ad-dalu, yn seiliedig ar asesiad fforddiadwyedd gan Undeb Credyd Casnewydd.

Perchennog-ddeiliad?

Lawrlwythwch daflen Diogel, Cynnes a Sicr (Saesneg) (pdf) a ffurflen gais Diogel, Cynnes a Sicr (Saesneg) (pdf) 

Landlord?

Lawrlwythwch daflen Diogel, Cynnes a Sicr i landlordiaid (Saesneg) pdf) a ffurflen gais Diogel, Cynnes a Sicr i landlordiaid (Saesneg) (pdf)

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm strategaeth tai yng Nghyngor Dinas Casnewydd neu anfonwch neges e-bost at InnovativeFinance@wales.gsi.gov.uk