Bar a Chegin The Ridgeway

Ridgeway Bar & Kitchen

Nid yw’r teulu sy’n gyfrifol am y dafarn Brydeinig hon yn disgwyl unrhyw ffurfioldeb, ac maen nhw’n eich croesawu chi i fwynhau unrhyw ran o’r fwydlen, p’un a fyddwch chi’n gwisgo hen esgidiau cerdded neu wisg ddawns. Fe’i hailwampiwyd yn ddiweddar mewn arddull New England nodweddiadol, ac mae’r elfennau cyfoes yn rhoi awyrgylch moethus ond cysurus i’r adeilad. 

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Gwasanaeth bwyd

Gwasanaeth cinio a swper dydd Llun - dydd Sadwrn

Swper cynnar 5.30-7pm

Cinio yn unig ar ddydd Sul 12-4pm

Ar gyfer amserau, cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol.

The Ridgeway Bar and Kitchen

Ridgeway Avenue
Casnewydd 
NP20 
Ffôn: +44(0)1633 266053
Gwefan: www.storyinns.com
E-bost: theridgeway@storyinns.com
Twitter: @ridgewaylocal