Newyddion

Y ddinas i gefnogi bid Clwb Pêl-droed Casnewydd am Gwpan yr FA

Wedi ei bostio ar Thursday 18th January 2018

Bydd gwledd anferth i gefnogwyr pêl-droed ar ddiwedd y mis pan fydd Clwb Pêl-droed Casnewydd yn chwarae yn erbyn Tottenham Hotspur o’r Uwch Gynghrair yn ei gêm pedwaredd rownd yng Nghystadleuaeth Cwpan yr FA.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, AGB (Ardal Gwella Busnesau) Casnewydd a’r clwb pêl-droed yn ymuno i helpu pobl ar draws y ddinas i ddangos eu cefnogaeth i’r rheolwr Michael Flynn a’i dîm cyn y gêm Cwpan FA fwyaf ers degawdau.

Bydd baneri pob lwc a baneri ar linyn i fyny ar bwyntiau allweddol o gwmpas canol y ddinas a gall busnesau a thrigolion ymuno yn yr hwyl drwy addurno eu ffenestri gydag unrhyw beth du ac ambr.

Ac mae poster arbennig sy’n tynnu sylw at y gêm fawr yn cael ei baratoi gan y clwb i unrhyw un ei lawrlwytho fel y gallant ei roi yn eu ffenestri.

Bydd hyn ar gael ar wefan y cyngor a gwefan AGB Casnewydd Nawr.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox fod y cyngor wrth ei fodd yn ymuno â’r AGB a Chlwb Pêl-droed Casnewydd er mwyn helpu i ddathlu llwyddiant y clwb.

 “Clwb Pêl-droed Casnewydd yw tîm ein dinas ac rydym yn gwybod eu bod yn cael llawer o gefnogaeth ymhlith eu cefnogwyr ond rydym yn gobeithio y bydd pawb yn cefnogi’r clwb, y rheolwr a’r chwaraewyr trwy ddangos cefnogaeth, arddangos y poster ac addurno eu hadeiladau yn lliwiau’r clwb.  

 “Dyma gyfle gwych i ddangos i bawb y gall Casnewydd gynnal digwyddiadau mawr a darparu adloniant i ddenu’r ymwelwyr sydd eisiau bod yn rhan o’r diwrnod arbennig hwn,” meddai’r Cynghorydd Wilcox.

Dywedodd cyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Casnewydd Gavin Foxall fod y bedwaredd rownd yn gyfle gwych i’r Clwb ac i’r Ddinas.

 “Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd rydym yn gweithio’n agos gyda nhw yn rheolaidd ac yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth barhaus. Hefyd rydym yn edrych ymlaen at ffurfio perthynas newydd ag AGB Casnewydd yn y cyfnod cyn y gêm,” meddai Mr Foxall.

Dywedodd Kevin Ward, Rheolwr AGB Casnewydd Nawr: “Mae hyn yn fwy na gêm pêl-droed”. Mae’n ddigwyddiad anferth ar gyfer y ddinas ac mae’n ychwanegu at ein henw fel canolfan ar gyfer rhagoriaeth ym myd chwaraeon.

 “Hoffem weld y ddinas yn troi’n ddu ac yn ambr yn y cyfnod cyn y gêm, gyda busnesau yn benodol yn dangos eu cefnogaeth dros yr Alltudion.”

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.