Newyddion

Lle i weld Baton y Frenhines wrth iddo deithio drwy Gasnewydd

Wedi ei bostio ar Monday 4th September 2017
Queens Baton Relay 2017

Mae taith gyfnewid Baton y Frenhines yn cyrraedd Casnewydd ddydd Mercher 6 Medi pan fydd yn cael ei arddangos ar hyd strydoedd y ddinas.

Mae’r digwyddiad yn rhan o ymweliad pedwar diwrnod Baton y Frenhines â Chymru cyn Gemau’r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur yn 2018.

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd, ar y cyd â Casnewydd Fyw ac Ardal Gwella Busnes Casnewydd, yn cynnal yr orymdaith yn ystod y bore.

Bydd y Baton yn dechrau ei daith am 8am pan fydd chwe disgybl o Ysgol Gynradd St Andrew yn cwrdd â chludwyr y Baton, y gefeilliaid Michael a David Knight, a’r actor o Gymru Gareth David-Lloyd, i gerddi lawr Stephenson Street i'r Bont Gludo.

O’r fan honno, bydd y Baton yn cael ei gludo ar draws yr afon ar y Gondola lle caiff ei basio ymlaen i Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, y Maer, y Cynghorydd David Fouweather ac aelodau o’r cabinet.

Ar ôl teithio ar draws yr afon, bydd y Baton yn cyrraedd disgyblion o Ysgol Gynradd Pillgwenlli, a byddan nhw'n mynd â'r Baton mewn car i’w hysgol ar gyfer gwasanaeth arbennig ar hanes Gemau’r Gymanwlad.

Ar ôl y digwyddiad preifat hwn, bydd y Baton yn dechrau ar ei daith drwy'r ddinas o'r ysgol yn Capel Crescent tua 9am.

Bydd pob un o gludwyr y Baton yn teithio yng nghwmni swyddogion datblygu chwaraeon o Casnewydd Fyw.

Bydd Heddlu Gwent yn rheoli’r trefniadau ar gyfer cau ffyrdd gan fod y Baton yn croesi traffig, felly gofynnwn i yrwyr fod yn amyneddgar ar y diwrnod os bydd yn rhaid aros.

Bydd y Baton yn galw yn Capel Crescent, Commercial Road, Cardiff Road, wrth y Potters a chanolfan siopa Friars Walk tuag at Sgwâr John Frost.

Bydd mwy na 150 o ddisgyblion o ysgolion Crindau, Maendy, Pillgwenlli, St Andrew a Gwynllyw Sant yn y sgwâr i groesawu’r Baton, a bydd hwnnw, ynghyd â Gareth David-Lloyd, ar bodiwm. Bydd cyfle yma i’r cyhoedd dynnu lluniau a gweld y Baton yn agos.

Disgwylir i’r Baton adael y ddinas am 11.30am ar gyfer y rhan nesaf o'r daith yn Nhrefynwy.

Bydd hefyd adloniant ar y stryd gan gynnwys côr, perfformwyr ar stiltiau a phêl-droed dull rhydd.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.