Clybiau gwaith Ardal Agored

OpenZone work clubs

Dewch i ymweld ag un o Ardaloedd Agored Casnewydd i gael cymorth i ddod o hyd i waith, hyfforddiant cyflogaeth am ddim, mynediad am ddim i TG a gwasanaethau ar-lein a mwy – y cwbl yn eich cymuned.  

Cynhelir sesiynau galw heibio yn:   

Dydd Llun

 • 9am - 12pm, Canolfan Mileniwm Pill, NP20 2GH
 • 9am - 12pm Canolfan Share, Stow Hill, Casnewydd NP20 4DW
 • 2.30pm-4pm, Adeilad llyfrgell Maindee, NP19 8BY

Dydd Mawrth

 • 9am - 1pm, Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost NP20 1PA

Dydd Mercher

 • 9am - 1pm, Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost NP20 1PA 
 • 9am - 4pm, Canolfan Mileniwm Pill NP20 2GH
 • 2.30pm - 4.30pm, Canolfan Share, Stow Hill NP20 4DW

Dydd Iau

 • 9am - 1pm, Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost NP20 1PA
 • 10am - 4pm, Adeilad Llyfrgell Maindee, NP19 8BY

Dydd Gwener

 • 9am - 1pm, Y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost, NP20 1PA
 • 9am - 12pm, Canolfan Mileniwm Pill NP20 2GH
 • 10am - 12pm, Swyddfa Gyrfaoedd Cymru, NP20 1GA 

Manylion Cyswllt

E-bost: centralhub@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 264157

TRA89786 21/08/2018