Clybiau gwaith

Caiff clybiau gwaith Casnewydd eu rhedeg gan y tîm Cymunedau yn Gyntaf ac maen nhw'n cael eu teilwra i'ch anghenion, gan gynnig cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd, chwilio am swydd, creu CV a chysylltiadau â chyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.

Mae sesiynau galw heibio'n cael eu cynnal ar yr amseroedd canlynol. 

Dydd Llun

 • 9.30am - 11.30am yng Nghanolfan Hope, Somerton NP19 9AX
 • 1pm - 3pm yng Nghanolfan Hope, Somerton NP19 9AX
 • 1pm - 3pm yng Nghanolfan Gymunedol Shaftesbury, Casnewydd NP20 5LD
 • 1pm - 4pm yng Nghanolfan Share, Stow Hill, Casnewydd NP20 4DW

Dydd Mawrth

 • 9.30am - 12pm yng Nghanolfan Mileniwm Pill, Casnewydd NP20 2GH
 • 10am - 12pm yng Nghanolfan Beaufort, Casnewydd NP19 7UB
 • 10am - 12pm yng Nghanolfan Gymunedol Maesglas NP20 3XT
 • 1pm - 3pm yng Nghanolfan Gymunedol Dwyrain Casnewydd NP19 4NA
 • 1.30pm - 3.30pm yn Llyfrgell Betws NP20 7TN

Dydd Mercher

 • 10am - 12.30pm, y clwb gwaith ieuenctid yn y Siop Wybodaeth, y Llyfrgell Ganolog
 • 1pm - 3pm, yng Nghanolfan Gymunedol Gaer NP20 3GY

Dydd Iau

 • 10am - 12.30pm yng Nghanolfan Gymunedol Maesglas NP20 3XT
 • 12.30pm - 2.30pm yn Llyfrgell Malpas NP20 6WF
 • 1pm - 3pm yng Nghanolfan Hope, Somerton NP19 9AX
 • 1pm - 4pm yng Nghanolfan Gymunedol Maesglas NP20 3XT
 • 1pm - 4pm yng nglwb gwaith Maindee, Llyfrgell Maindee NP19 8BY

Dydd Gwener

 • 9.30am - 11.30am yng Nghanolfan Deuluol Forest, Duffryn NP10 8WP
 • 9.30am - 12pm yng Nghymdeithas Gymunedol Ringland, canolfan siopa Ringland