English

Bwyd Stryd a Cherddoriaeth Fyw

Digwyddiad newydd ar gyfer yr ŵyl lle bydd y Stryd Fawr yn arddangos cerddoriaeth fyw a gwerthwyr bwyd stryd lle gallwch gael tamaid i'w fwyta, cael diod yn un o'r tafarndai a gwrando ar fandiau’n perfformio ar lwyfan, wedi’i gynnal gan Radio Dinas Casnewydd.

Diwrnod ymlaciol i ddod â dathliadau Gŵyl Fwyd Casnewydd i ben!

Bydd ein masnachwyr yn dechrau gweini bwyd am 11am.

Diolch i Le Pub, McCanns a Madame JoJo's am wneud yr ychwanegiad cyffrous hwn at benwythnos yr ŵyl fwyd yn bosibl.

Amseroedd Cerddoriaeth Fyw

  • 12.00: Act Happy
  • 13.00: Frantastic 
  • 14.00: Taffy was a thief
  • 15.00: Parcs 
  • 16.00: Gigi 
  • 17.00: Eurekas

Arwain: Ian Lamsdale

Ein masnachwyr

Newport FF Skyline black-1200