English

Gŵyl Fwyd Casnewydd

Canslo Gŵyl Fwyd Casnewydd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi penderfynu canslo'r ŵyl fwyd eleni, a drefnwyd ar gyfer dydd Sadwrn 3 Hydref 2020.

Dwedodd y Cynghorydd Jane Mudd - Arweinydd y Cyngor,  "Gyda thristwch mawr rydym wedi gwneud y penderfyniad i ganslo un o'n digwyddiadau mwyaf poblogaidd y ddinas.

"Eleni fyddai dengmlwyddiant yr ŵyl ac roeddem yn cynllunio un o'r digwyddiadau gorau eto, ond rhaid i iechyd a diogelwch ein trigolion, ein hymwelwyr a'n masnachwyr fod yn flaenoriaeth i ni."

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn arddangos dros 75 o stondinau yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch gan gyflenwyr sydd wedi ennill gwobrau, gyda dros 75 y cant ohonynt yn gynhyrchwyr o Gymru.

Mae digwyddiadau tebyg wedi cael eu canslo neu eu gohirio o ganlyniad i bandemig Covid-19. Mae'n amhosibl gwybod ar hyn o bryd beth yw lefel y cyfyngiadau a allai fod ar waith yn ystod y misoedd nesaf. Byddwn yn cael ein harwain gan ganllawiau Llywodraeth Cymru a byddwn yn ceisio aildrefnu'r ŵyl fwyd cyn gynted ag y bo’n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny.

Ychwanegodd y Cynghorydd Mudd:  "Rwy'n siŵr y bydd ein stondinwyr, contractwyr, noddwyr ac ymwelwyr yr un mor siomedig â ni, ond rydym wrthi’n ddyfal yn gweithio y tu ôl i'r llenni i sicrhau y gallwn ddod â'r ŵyl fwyd yn ôl cyn gynted â phosibl."


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube

NFF 2017 stalls

Follow us:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200