English

Gŵyl Fwyd Casnewydd

Gŵyl Fwyd Casnewydd yn ôl ar gyfer 2022 

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd i'r ddinas ym mis Hydref ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd wedi’i orfodi gan Covid.

Ddydd Sadwrn 8 Hydref, bydd strydoedd canol y ddinas unwaith eto yn llawn bwrlwm o weithgareddau a danteithion blasus.

Bydd digonedd o stondinau bwyd wrth i fasnachwyr arddangos y gorau mewn bwyd a diod o bob rhan o'r ddinas a'r rhanbarth ehangach.

Yn ogystal â'r stondinau, bydd Marchnad Casnewydd ar ei newydd wedd yn croesawu cogyddion lleol gan gynnal arddangosiadau arbennig drwy gydol y dydd.

Bydd rhaglen lawn o weithgareddau hefyd yn cael ei chynnal ar draws safle'r ŵyl, gan gynnwys peintio wynebau a theatr stryd crwydrol. Gweld beth sydd ymlaen trwy'r dydd.

Ers y digwyddiad cyntaf yn ôl yn 2010, mae'r ŵyl wedi dod yn uchafbwynt yn y sîn gŵyl fwyd Gymreig, gyda masnachwyr yn ei ystyried yn ddyddiad allweddol yn eu calendr.

Wrth sôn am yr ŵyl yn dychwelyd, dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, arweinydd y Cyngor: "Rwy'n llawn cyffro i weld Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd ar ôl bwlch anochel.

"Mae’r ŵyl wedi denu cynhyrchwyr a chyflenwyr gwych o'r ardal leol a thu hwnt a miloedd lawer o ymwelwyr ers ei sefydlu yn 2010.

"Rwy'n gwybod ei bod wedi'i cholli'n fawr, a bydd pawb sy'n gwerthfawrogi bwyd gwych, awyrgylch gwych a diwrnod allan gwych yn croesawu’r newyddion yma".

Mae mynediad i'r ŵyl, sy'n dechrau am 9am, am ddim.

Mae'r cyngor yn ddiolchgar am gymorth gan y partneriaid/noddwyr eleni: Newport NOW, Casnewydd Fyw, and Marchnad Casnewydd, a gan ein noddwr Hywel Jones.

Gweld rhestr o'n cynhyrchwyr


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube


 

Dilynwch ni:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200