English

Gŵyl Fwyd Casnewydd 2023

Yn galw pob arddangoswr!

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd i'r ddinas ar benwythnos 11-13 Hydref 2024.

Bydd gŵyl 2024 yn dilyn fformat tebyg i’r llynedd, gyda swper yr ŵyl yn rhoi hwb i bethau nos Wener; ein marchnad fwyd draddodiadol, arddangosiadau cogyddion ac adloniant stryd ar y dydd Sadwrn; a stondinau cerddoriaeth fyw a bwyd stryd yn cymryd drosodd y Stryd Fawr ar y dydd Sul.

Diweddariad i fasnachwyr! Mae ceisiadau am stondin marchnad fwyd bellach wedi cau - bydd masnachwyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn 24 Mai.


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube


 

Dilynwch ni:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200