English

Gŵyl Fwyd Casnewydd

Gŵyl Fwyd Casnewydd yn ôl ar gyfer 2022 

Dychwelodd Gŵyl Fwyd Casnewydd i'r ddinas ym mis Hydref ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd wedi’i orfodi gan Covid.

Ar ddydd Sadwrn 8 Hydref, roedd strydoedd canol y ddinas unwaith eto yn llawn bwrlwm gweithgareddau a danteithion blasus.

Roedd digonedd o stondinau bwyd wrth i fasnachwyr arddangos y gorau mewn bwyd a diod o bob rhan o'r ddinas a'r rhanbarth ehangach.

Yn dychwelyd ynghyd â’r stondinwyr roedd yr arddangosiadau poblogaidd gan gogyddion. Arddangosodd cogyddion lleol eu sgiliau coginio ym Mharth Casnewydd Nawr Marchnad Casnewydd.

Ymhlith y cogyddion a fu yn yr ardal arddangos, roedd Hywel Jones, noddwr yr ŵyl a phrif gogydd gweithredol Bwyty Hywel Jones, yng Ngwesty a Sba Lucknam Park.

Ers y digwyddiad cyntaf yn ôl yn 2010, mae'r ŵyl wedi dod yn uchafbwynt yn sîn gwyliau bwyd Cymru, gyda masnachwyr yn ei ystyried yn ddyddiad allweddol yn eu calendr.

Roedd y cyngor yn ddiolchgar am gefnogaeth y partneriaid/noddwyr eleni: Newport NOW Casnewydd Fyw Marchnad Casnewydd, ac a’n noddwr Hywel Jones. 

Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube


 

Dilynwch ni:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200