English

Gŵyl Fwyd Casnewydd 202d4

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn ôl!

Bydd Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd i'r ddinas ym mis Hydref. 

Yn cael ei chynnal dros benwythnos 11-13 Hydref 2024, bydd yr ŵyl yn dilyn fformat tebyg i'r llynedd, gyda swper gŵyl yn cychwyn pethau nos Wener.

Ddydd Sadwrn bydd y ddinas yn fwrlwm gyda'r farchnad fwyd draddodiadol, a bydd Marchnad Casnewydd yn cynnal arddangosiadau coginio gan gynnwys rownd derfynol y gystadleuaeth Teen Chef a gynhelir gan Academi Ieuenctid Casnewydd.

Bydd ein sgyrsiau poblogaidd a'n sesiynau blasu yn ôl eleni, a bydd gweithdai celf a chrefft hefyd i blant a theuluoedd eu mwynhau drwy gydol y dydd.

Bydd stondinau cerddoriaeth a bwyd stryd ar y Stryd Fawr ar y Dydd Sul ac, yn newydd ar gyfer eleni, bydd y Corn Exchange sydd newydd agor yn cynnal disgo plant am ddim.

Bydd digon yn mynd ’mlaen i ddiddanu'r teulu cyfan a bwyd a diod blasus i dynnu dŵr o’r dannedd!

Bydd mwy o fanylion am yr hyn sy'n digwydd ar bob diwrnod o'r ŵyl fwyd yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf.

Gwyliwch y gofod hwn am ddiweddariadau pellach!


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube


 

Dilynwch ni:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200