English

Gŵyl Fwyd Casnewydd 2023

Cyhoeddi Wynne Evans fel gwestai arbennig ar gyfer Gŵyl Fwyd Casnewydd 2023!

PRIF DUDALEN

Eleni, rydym am wneud yr Ŵyl Fwyd yn fwy ac yn well, gyda phenwythnos o ddathliadau bwyd yng Nghasnewydd.

Gall Gŵyl Fwyd Casnewydd gyhoeddi y bydd Wynne Evans yn ymuno â ni yn yr ŵyl eleni fel gwestai arbennig ar ddydd Sadwrn 14 Hydref.

Yn ddiweddar, coronwyd Wynne yn enillydd Celebrity MasterChef 2023 a bydd yn arddangos ei sgiliau yn y parth arddangos cogyddion ar y dydd Sadwrn a bydd yn beirniadu ein cystadleuaeth Teen Chef. 

Bydd adloniant i’r teulu i gyd hefyd gan gynnwys diddanwyr stryd a gweithdai yn The Place, Heol y Bont.

Mae mynediad i’r Ŵyl ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul am ddim, ond bydd angen tocyn ar gyfer digwyddiad Swper yr Ŵyl ar y dydd Gwener.  


Hoffem ddiolch i'n holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi cynnig eu cefnogaeth dros y 12 mlynedd diwethaf. 

Eleni mae ein diolch yn mynd i: 

NFF 2023 sponsor logos


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube


 

Dilynwch ni:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200