English

Swper yr ┼┤yl

Ar nos Wener bydd yr ŵyl yn dechrau gyda digwyddiad swper yng Ngwesty'r Mercure a fydd yn arddangos bwyd gwych Cymreig, Georgaidd ac Almaenig wedi'i goginio gan ein cogyddion. 

Supper starterMae pryd tri chwrs wedi'i ddylunio'n arbennig a hanner potel o win Sioraidd wedi'i gynnwys yn y pris.

Gellir gofyn am opsiwn fegan o'r ddewislen osod wrth y ddesg dalu, os oes angen.

Nodwch a oes gan unrhyw westeion unrhyw alergeddau neu ofynion dietegol eraill yn y ffurflen archebu wrth y ddesg dalu.

Cwrs Cyntaf: Terîn wylys fioled rhost, pkhali sbigoglys a chnau Ffrengig, saws tkemali.

Cwrs PrifCig carw Aberhonddu Andrew Morgan, ceirios cadwedig, seleriac wedi'i garameleiddio a medd Conwy.

Pwdin: Tarten apfelstrudel carameleiddio a tharten cnau cop Cymreig, hufen iâ Ofenshlupfen

Pris y tocynnau fydd £45 a gellir archebu lleoedd drwy’r ddolen isod:

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi gwerthu allan.

Newport FF Skyline black-1200