English

Arddangosiadau Pen-cogyddion

Newport NOWZone

Yn dychwelyd ynghyd â’r deiliaid stondinau mae'r arddangosiadau poblogaidd gan gogyddion. Bydd cogyddion lleol yn arddangos eu sgiliau coginio ym Mharth Casnewydd Nawr ym Marchnad Casnewydd.

Hwyel Jones Chef demoYmhlith y cogyddion a fydd yn ymddangos yn y parth demo cogyddion mae Hywel Jones, noddwr yr ŵyl a phrif gogydd gweithredol Bwyty Hywel Jones, yng Ngwesty a Sba Lucknam Park.

Mae cogyddion eraill sydd wedi'u cadarnhau yn cynnwys Anil Karhadkar, prif gogydd bwyty canol y ddinas Curry on the Curve; James Davies, prif gogydd Tŷ Coffi Horton; a Steve White, prif gogydd Gwesty'r Mercure.  

11am, James Davies, Hortons Coffee House
Bydd James yn arddangos sut i wneud Salad Lemon Tiwna a Naan Cyrri Cyw Iâr blasus

12pm, Hywel Jones, Lucknam Park Hotel & Spa 
Bydd ymwelwyr yn gallu gwylio Hywel yn creu pryd o leden wedi’i brwysio, llysiau’r môr, siytni ciwcymbr, cafiâr a saws menyn pysgod cregyn.

1pm, Dave Roberts & James Westlake, Rafters - Celtic Manor
Bydd y ddeuawd Dave a James yn gwneud Draenog y Môr mewn Halen Môn gyda phuree seleriac ac Ysgallen y Meirch wedi’i fygu.

2pm, Steve White, Gwesty Mercure
Yn eitem rheolaidd yn yr Ŵyl, dewch i weld Steve yn gwneud oen blasus mewn dwy ffordd.

3pm, Ben Periam, The Friendly Fox
Bydd Ben yn arddangos y pwdin blasus, Brenhines y Pwdinau.

4pm, Anil Karhadkar, Curry On The Curve
I'r feganiaid yn ein plith, Jalfrezi Llysiau Figan Anil yw’r un i chi!

Newport FF Skyline black-1200