Bywyd ar y Lefelau / Life on the Levels

Mae bywyd ar y lefelau yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol y tirlun unigryw hwn trwy gofnodi straeon pobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae ar y gwastadeddau.

Mae bywyd ar y lefelau yn ffurfio hanes llafar un o ardaloedd y wlad sydd wedi ei esgeuluso a'r fwyaf cuddiedig, o'r 1930au - 2000au, gan gadw gafael ar leisiau ac atgofion sydd mewn perygl o ddiflannu.

Dros y blynyddoedd, mae'r gwastadeddau wedi cefnogi ffermio, cynnal a chadw ffosydd, pysgota, ymolchi, gweithwyr ffowndri, seiri llong, potswyr, gwneuthurwyr basgedi pysgota, gweithwyr rheilffordd, a llawer mwy. Trwy gyfweliadau, llythyrau, dyddiaduron a ffotograffau rydym wedi creu archif gyfoethog o straeon a fydd yn adnodd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r arddangosfa hon yn ymateb ffotograffig i'r cyfweliadau hyfryd yma.

lluniau gan y ffotograffwyr Emma Drabble a Nanette Hepburn.

Life on the levels celebrates the cultural heritage of this unique landscape by recording the stories of people who have lived, worked and played on the levels.

Life on the levels forms an oral history of one of the country's most hidden and overlooked areas, from the 1930s - 2000s, capturing voices and memories in danger of being lost.

In its time, the levels has supported farming, reen maintenance, fishing, bathing, foundry workers, ship wrights, poachers, putcher makers, railway workers, and many more. Through interviews, letters, diaries and photographs we have created a rich archive of stories and a resource for future generations.

This exhibition is a photographic response to those wonderful interviews.

Images by photographers Emma Drabble and Nanette Hepburn.

Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Exhibition