Manylion y digwyddiad

Sesiynau Crefft y Gwyliau

Holiday crafts

Gwybodaeth allweddol

Lleoliad
Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Pris
£0.00
Dyddiad/amser dechrau
31/05/2022 11:00
Dyddiad/amser gorffen
31/05/2022 13:00
Dyddiau agored
Math o ddigwyddiad
crefftau i’r teulu
Hygyrchedd
Croeso i gŵn cymorth
Ymunwch â ni yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd i wneud eich coron jiwbilî eich hun.

Darperir yr holl ddeunyddiau. Mae’r lleoedd yn brin ar gyfer pob un o'r ddwy sesiwn sy'n dechrau am 11am a 12pm ac yn para 45 munud. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed a bydd yn cael ei gynnal yn yr Oriel Gelf ar y trydydd llawr. Cofiwch fod yn rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.