Visit us
Mynedfa'r Amgueddfa a'r Oriel Gelf
Holiday craft sessions in Art Gallery
Sesiynau crefft gwyliau
Visit us
Arwyddbyst amgueddfa yng Nghanol y Ddinas

Ymweld

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Sgwâr John Frost
Casnewydd
De Cymru
NP20 1PA
Ffôn +44 (0) 1633 656656

E-bost: museum@newport.gov.uk

Cau Adeiladau Dros Dro

Bydd Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar gau am rai misoedd o ddydd Sadwrn, 23 Gorffennaf, tra bod gwaith yn cael ei wneud i greu Canolfan Wybodaeth a lletya amrywiaeth o wasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd a oedd wedi'u lleoli'n flaenorol yn yr Orsaf Wybodaeth.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter yn y cyfamser a chadwch lygad ar ein gwefan am ddiweddariadau a digwyddiadau ar-lein.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu'n ôl i’r adeilad hwn yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra amlwg, a diolch yn fawr am eich amynedd.