Newport Museum
The Home Front, Stanley Lewis
Into the 20th Century display

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Covid 19: Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar gau a phob archeb yn cael ei gohirio o ddydd Gwener 4 Rhagfyr, 6pm.

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd wedi bod yn casglu tystiolaeth o hanes, diwylliant ac amgylchedd y ddinas ers 1888.

Mae arddangosfeydd yr amgueddfa yn adrodd hanes Casnewydd o'r cyfnod cynhanesyddol hyd at yr 20fed Ganrif ac mae arddangosfeydd dros dro bob amser yn cynnig rhywbeth newydd i'w weld!

Ewch i

Dewch i ymweld ag Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd a dysgu mwy am orffennol diddorol Casnewydd.

Sefydliad Cynorthwyol

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd wedi derbyn cefnogaeth barhaus gan sefydliadau gan gynnwys:

Llywodraeth Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cronfa Grant Prynu V&A

Y Gymdeithas Celf Gyfoes

Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru

Y Gronfa Gelf

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Mae Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn grŵp annibynnol. I ymuno neu ddysgu mwy am  Gyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd  ewch i’r wefan.