Social History
Stryd Fawr Casnewydd, 1898
Social History
Gefail yn seiliedig ar Efail Llandenni
Suffragette banner
Baner y swffragetiaid

Hanes cymdeithasol

Mae casgliad hanes cymdeithasol Amgueddfa Casnewydd yn cynnwys 20,700 o wrthrychau sy'n adlewyrchu bywydau beunyddiol pobl gyffredin yng Nghasnewydd a'r ardaloedd cyfagos dros y 200 mlynedd diwethaf.

Mae'r themâu'n amrywio o fywyd domestig a phersonol, addysg, crefydd a gwleidyddiaeth i ddatblygiadau diwydiannol lleol ac amaethyddiaeth ac yn cynnwys gwrthrychau mor amrywiol ag offer, hwfers, manglau, peiriannau golchi, offer cartref i arteffactau, ffotograffau a gwisgoedd yn ystod y rhyfel.

Yn cynnwys archif y Bont Gludo a chasgliad y Siartwyr.