Lesser bird of paradise
Aderyn Paradwys lleiaf
Natural Sciences
Arddangosfa 'Bywyd Gwyllt yn yr Ardd'
Collection of butterflies
Casgliad o ieir bach yr haf

Hanes naturiol

Cyrhaeddodd y rhan fwyaf o'r casgliadau hanes naturiol i'r amgueddfa ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif.  

Rhoddion oedd y mwyafrif a ddaeth gan y fonedd leol a’r dosbarth canol dylanwadol.  

Yn y blynyddoedd cynnar, ystyriwyd bod unrhyw beth a phopeth yn addas ac nid oedd hi tan 1913 nes penodi’r curadur proffesiynol cyntaf i gasglu ddod yn fwy penodol a strwythuredig.  

Ers diwedd y 1980au nid yw'r adran hanes naturiol wedi ychwanegu sbesimenau ar gyfer y casgliadau.  

Ar wahân i bolisïau y cytunwyd arnynt, mae gwahanol Ddeddfau Seneddol bywyd gwyllt yn gwneud llawer o gasglu o'r gwyllt yn anghyfreithlon.