Wait Collection
Arddangosfa tebotau John ac Elizabeth Wait
30sRoom
Gosodiad ystafell o’r 1830au
wait teapots
Llestri te Caerwrangon gyda thebotau Minton a Swydd Stafford

Casgliad Wait

Ers dros dri chant o flynyddoedd mae’r baned o de wedi bod yn rhan hanfodol o ffordd Brydeinig o fyw.  

Mae arddangosfa John ac Elizabeth Wait o debotiau yn adrodd hanes yfed te o'r dyddiau pan fragwyd y ddeilen werthfawr mewn tebot porslen cain gan ddefnyddio dŵr a gedwir yn boeth mewn wrn te i'r bag te a'r tegell drydanol heddiw.  

Mae yna debotiau mawr a bach, hen a newydd, rhai hardd, rhai grotesg. Yn wir, dydy rhai ddim yn debyg i debotiau o gwbl ar yr olwg gyntaf.  

Arddangosir dros dri chant a hanner cant o debotiau domestig, newydd a chrefft ynghyd ag effemera te mewn cyfres o gabinetau thema a lleoliadau ystafelloedd cyfnod sy'n dyddio o 1800 i 1939.  

Dyma un o ddim ond ychydig o orielau ym Mhrydain lle gallwch weld datblygiad hanesyddol ein balchder a'n llawenydd cenedlaethol – y tebot.