Croeso

Mae Gwasanaeth Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd yn gyfrifol am Amgueddfa ac Oriel Gelf y ddinas, prosiect y Llong Ganoloesol a’r Bont Gludo.

Agorodd amgueddfa wreiddiol Casnewydd i'r cyhoedd ym 1888.

Ewch i

Covid 19: Yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar agor i'r cyhoedd o ddydd Mawrth, 18 Mai. Mae’n hanfodol trefnu slot.

Dysgwch beth rydym yn ei wneud i'ch cadw'n ddiogel yn ystod eich ymweliad drwy wylio ein ffilm fer.

Hysbysiadau preifatrwydd

Lawrlwythwch ein hysbysiadau preifatrwydd sy'n gysylltiedig â rheoli casgliadau (pdf), caniatâd ffotograffiaeth (pdf) a defnyddio delweddau (pdf)