Croeso

Mae Gwasanaeth Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd yn gyfrifol am Amgueddfa ac Oriel Gelf y ddinas, prosiect y Llong Ganoloesol a’r Bont Gludo.

Agorodd amgueddfa wreiddiol Casnewydd i'r cyhoedd ym 1888.

Ewch i

Covid-19: Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, nid oes angen i chi drefnu eich ymweliad ymlaen llaw bellach o 1 Medi. Mae rhai mesurau rhagofalus yn dal i fod ar waith i gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel.

Hysbysiadau preifatrwydd

Lawrlwythwch ein hysbysiadau preifatrwydd sy'n gysylltiedig â rheoli casgliadau (pdf), caniatâd ffotograffiaeth (pdf) a defnyddio delweddau (pdf)

Upcoming Events

See all events »