Comisiwn Tegwch Casnewydd
Rhoi Sylw Go Iawn i Degwch, Cydraddoldeb a Lles

Pwy ydym ni?

Gwahoddwyd aelodau'r Comisiwn Tegwch Casnewydd i gymryd rhan gan fod ganddynt brofiad eang o faterion yn ymwneud â thegwch lleol. 

Er y tynnwyd o amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys y ddwy brif blaid wleidyddol yng Nghyngor Dinas Casnewydd, nid yw aelodau yn cynrychioli buddiannau'r sefydliadau hynny neu eu pleidiau yn uniongyrchol.

Aelodau'r Comisiwn Tegwch Casnewydd

Yr Athro Steve Smith (Cadeirydd), Prifysgol De Cymru

Gideon Calder, Grŵp Cydraddoldeb Casnewydd (a Phrifysgol De Cymru)

Y Cynghorydd Kate Thomas, Cyngor Dinas Casnewydd (Llafur)

Y Cynghorydd Ray Mogford, Cyngor Dinas Casnewydd (Ceidwadwyr)

June Ralph, Cyngres yr Undebau Llafur Casnewydd

Elin Maher, Menter Iaith Casnewydd

Y Parchedig Canon David Neale, Eglwys yng Nghymru, Deon yr Ardal dros Gasnewydd

Angelina Rodriques, Black Association of Women Step Out

Shirley Evans, Fforwm Dinasyddion Hŷn Casnewydd

Terry Price, SEWREC (Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru)