Comisiwn Tegwch Casnewydd
Rhoi Sylw Go Iawn i Degwch, Cydraddoldeb a Lles

City Bridge landscape testCity Centre Street statues bNewport Wavefootbridgelenses 2

Dysgwch fwy am ein gwaith a chymryd rhan

 

Comisiwn Tegwch Casnewydd

Mae Comisiynau Tegwch yn gyrff annibynnol a sefydlwyd gan gynghorau i'w cynghori ar y defnyddiau gorau o adnoddau a phwerau i gyflawni'r canlyniadau tecaf ar gyfer y bobl leol.

Cyfarfu'r Comisiwn Tegwch Casnewydd am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2012, y cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Ei rôl yw cadw materion yn ymwneud â thegwch ar yr agenda cyhoeddus ac i fonitro a rhoi cyngor ar sut gaiff y materion hyn eu hystyried mewn penderfyniadau a pholisïau'r Cyngor.

Mae hyn wedi digwydd o fewn cyd-destun y problemau sydd angen rhoi sylw iddynt gan y ddinas yn ei chyfanrwydd - sef gweinyddu toriadau difrifol i gyllid llywodraeth leol, a waethygir gan y galw cynyddol oherwydd demograffeg, disgwyliadau'n cynyddu a phwysau cyllidebol eraill.

Rhoddir mwy o wybodaeth ynghylch cefndir ac aelodaeth Comisiwn Tegwch Casnewydd yn y cylch gorchwyl (pdf)