Comisiwn Tegwch Casnewydd
Rhoi Sylw Go Iawn i Degwch, Cydraddoldeb a Lles

Adroddiad Llawn y Comisiwn Tegwch

Mae'r adroddiad llawn yn amlinellu gwaith Comisiwn Tegwch Casnewydd yn ystod ei flwyddyn gyntaf. 

Mae'n gosod y fframwaith ar gyfer ystyried materion sy'n gysylltiedig â thegwch a sut y cafodd hyn ei gymhwyso gan weithgorau Comisiwn Tegwch i gyllideb Cyngor Dinas Casnewydd 2013/14 a'r ystyriaeth fanwl o'r penderfyniad i beidio cau llyfrgell gyhoeddus.  

Mae'r Adroddiad Llawn hefyd yn amlinellu canfyddiadau'r ymgynghoriad cyhoeddus ar degwch.  

O ganlyniad i hyd y ddogfen, mae'r prif adroddiad a'r atodiadau ar gael ar wahân gyda hyperddolenni wedi eu hymgorffori yn yr adroddiad.

Adroddiad Llawn y Comisiwn Tegwch (pdf)

Atodiad 1: adroddiadau gan weithgorau ar gynigion cyllideb 2013/2014 (pdf)

Atodiad 2: ymgynghoriad cyllideb Cyngor Dinas Casnewydd 2013/2014 (pdf)

Atodiad 3: Adroddiadau Craffu Cyngor Dinas Casnewydd ar y cynigion cyllideb 2013/2014 (pdf)

Atodiad 4: ymatebion i ymgynghoriad y Comisiwn Tegwch Ebrill 2013 (pdf)

Atodiad 5: Datganiad i'r wasg ar gynigion i gau'r llyfrgell Ebrill 2013/2014 (pdf)

Atodiad 6: Datganiad i'r wasg ar gyllideb Cyngor Dinas Casnewydd 2013/2014 (pdf)

Atodiad 7: Data defnydd y Llyfrgell (pdf)

Atodiad 8: Data safle'r Llyfrgell (pdf)

Cylch gorchwyl y Comisiwn Tegwch (pdf)

Mae copïau printiedig ar gael ar gais ac mae fersiwn Gymraeg ar gael  i'w lawrlwytho neu gopi printiedig ar gais.