• Premiymau'r dreth gyngor

  Mae premiwm treth gyngor wedi'i gytuno ar gyfer eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Nghasnewydd.

  Mwy o wybodaeth

 • Dweud eich dweud ar gynigion cyllideb 2024-25

  Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried ei gyllideb ac wedi nodi nifer o gynigion ar gyfer darparu gwasanaethau yn 2024/25.

  Mwy o wybodaeth

 • Cymorth a chyngor

  Cymorth a chyngor

  Mwy o wybodaeth

 • Gwastraff Masnach

  Mae ailgylchu yn y gweithle yn newid ym mis Ebrill 2024.

  Mwy o wybodaeth