Nodwyddau ac offer miniog

Casglu offer miniog o'r cartref

Y GIG sy'n gyfrifol am gasglu nodwyddau ac offer miniog a ddefnyddir gan breswylwyr at ddibenion meddygol. Ffoniwch 03001 239208 i drefnu casgliad.

Nodwyddau sydd wedi'u taflu mewn mannau cyhoeddus 

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i roi gwybod amdanynt.