Goleuadau a Signalau Traffig

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r holl oleuadau traffig, ar wahân i’r rheini ar y chylchfan Cyffordd 24 yr M4.

Rhoi gwybod am broblem gyda goleuadau traffig