Tacsis

Mae safleoedd tacsis ar gael yn:

Cerbydau Hacni – oll yn hygyrch i’r anabl ac yn cynnwys mesurydd

  • Christopher Williams, 07710 005178
  • Malik Haseeb Ahsan, 07305 500166

Cwmnïau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cwmnïau Hurio Preifat (heb fesuryddion)

Holwch y cwmnïau unigol am hygyrchedd i’r anabl.  

  • ABC, (01633) 271971, 57a Lower Dock Street, Casnewydd, www.abctaxisnewport.co.uk
  • B&C Cars, (01633) 858400, Bettws Shopping Centre
  • Capitol, (01633) 212121 neu 263666, 187 Upper Dock Street, Casnewydd
  • Roman, (01633) 400071, www.romantaxis.co.uk, Ystâd Ddiwydiannol y Gorllewin, Caerllion

Hurio Preifat - App Based

Bysus mini, cerbydau cludo pobl neu gerbydau hurio dethol 

 

Trwyddedu Tacsis

Gwybodaeth am drwyddedu tacsis

** Mae gan y cwmni gerbydau moethus awdurdodedig – cysylltwch â’r cwmni am ragor o wybodaeth.