Tacsis

Mae safleoedd tacsis ar gael yn:

Cerbydau Hacni – oll yn hygyrch i’r anabl ac yn cynnwys mesurydd

 • A2Z Taxi Solutions 01633 212111 or 07767 166833
 • Christopher Williams, 07710 005178
 • Malik Haseeb Ahsan, 07305 500166

Cwmnïau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cwmnïau Hurio Preifat (heb fesuryddion)

Holwch y cwmnïau unigol am hygyrchedd i’r anabl.  

 • B&C Cars, (01633) 858400, Bettws Shopping Centre
 • Capitol, (01633) 212121 neu 263666, 187 Upper Dock Street, Casnewydd
 • Roman, (01633) 400071, www.romantaxis.co.uk, Ystâd Ddiwydiannol y Gorllewin, Caerllion

Hurio Preifat - App Based

Bysus mini, cerbydau cludo pobl neu gerbydau hurio dethol 

 • 24-7 Chaffeurs**, [email protected]
 • A1**, 07786 512006
 • Ad Travel, 07919 621938
 • Adept Travel**, 07866 267750
 • BW Executive Travel* [email protected] 
 • C&E Travel, 07533 300585 
 • D2D Chauffer Services**, 07943625461
 • DHJ Executive Travel* 07814008972
 • Elite Wales Executive Travel**, [email protected]
 • Flight Link Wales [email protected]
 • Garnet’s Private hire, 07971691750
 • Jaks Minibus Travel, (01633) 258827
 • JB Executive Travel, (01633) 669921
 • JK Executive Travel**, (01633) 859258
 • Kevin Heath 07411269398
 • Luxstar Ltd**, 01633 370958
 • Maniver Hussain Ali, 07967 230420
 • Newport Minibus Services, (01633) 673218 or 07999 911122
 • Nick's Private Hire, 07715 669020
 • South Wales Chauffeurs [email protected] 
 • Steve's Cars, 07709 350913 
 • Taxi2Cardiff [email protected] / www.taxi2cardiff.com/ 

 

Trwyddedu Tacsis

Gwybodaeth am drwyddedu tacsis

** Mae gan y cwmni gerbydau moethus awdurdodedig – cysylltwch â’r cwmni am ragor o wybodaeth.