Gwasanaethau Rheilffordd

Mae gorsaf rheilffordd Casnewydd yn rhan o’r system rheilffordd Prydeinig sy’n eiddo i Network Rail ac fe’i gweithredir gan Trafnidiaeth Cymru. 

Gweld yr ardal ar fapiau Google

Traveline Cymru yw’r gwasanaeth gwybodaeth ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am deithio ar fysus a threnau.

Trainline yw prif ap trên a choetsis Ewrop.

Mae safle tacsis y tu allan i’r orsaf neu mae’n bosib cerdded i orsaf fysus Casnewydd mewn 5 – 10 munud i ddal bysus lleol neu fysus National Express.