Data ac Adroddiadau Ansawdd yr Aer

Bob blwyddyn, mae gofyn i Gyngor Dinas Casnewydd adrodd ar ansawdd aer yr ardal. 

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran ansawdd yr aer 2021 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran ansawdd yr aer 2020 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran ansawdd yr aer 2019 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran ansawdd yr aer 2018 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad cynnydd o ran ansawdd yr aer 2017 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad cynnydd o ran ansawdd yr aer 2016 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran Ansawdd yr Aer 2014 (pdf)

Adroddiadau penodol i safleoedd

Cynhaliwyd nifer o astudiaethau lle rhagorwyd ar y safonau ansawdd yr aer, neu y mae disgwyl y rhagorir arnynt, gan gynnwys: 

Asesiad Manwl Caerllion (pdf)

Adroddiad ar Brawf Goleuadau Traffig Caerllion (pdf)

Caerllion 2015 (pdf)

Chepstow Road 2015 (pdf)

Glasllwch Crescent (Cyffordd High Cross ar yr M4) 2015 (pdf)

Data

Mae 80 tiwb ymledu trwy’r ddinas a gellir lawrlwytho data o wefan Ansawdd Aer Cymru. 

Mae dwy orsaf fonitro awtomatig yng Nghasnewydd:  

  • A - St Julians - monitorau nitrogen deuocsid, ocsidau nitrogen, hydrogarbonau amlarogl (PAH), benzene, PM10 a PM2.5
  • B – uned M4 - (gweithredir gan Lywodraeth Cymru) yn monitro nitrogen deuocsid, nitrogen ocsid ac oson.

Cewch weld data o’r unedau hyn ar wefan Ansawdd Aer Cymru. 

Developers

If you are considering to submit a planning application in Newport, you may need to consider air quality - a detailed air quality assessment is rarely needed.

View our Supplementary Planning Guidance for Air Quality for further information.

We encourage sustainable travel principles in all development schemes from concept to build.

Cycle paths and storage, pedestrian routes, electric vehicle charging points and much more could be considered to help reduce carbon emissions, reduce road traffic noise and improve air quality.

Look at how people travel into and out of your development and not just by car. 

Cysylltu 

Anfonwch e-bost i air.quality@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

TRA95711 07/01/2019