Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Nod gorchmynion diogelu mannau cyhoeddus (GDMC) yw sicrhau y gellir mwynau mannau cyhoeddus heb ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r GDMC canlynol ar waith yng Nghasnewydd: 

GDMC Canol y Ddinas

GDMC Maesglas

GDMC Market Arcade

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn) 2022

GDMC Pillgwenlli