GDMC Arcêd y Farchnad

Mae’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) ar gyfer Arcêd y Farchnad (pdf) a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2020 wedi'i adnewyddu ac mae'n weithredol o 16 Tachwedd 2023 am dair blynedd. Mae'r gorchymyn yn cyfyngu mynediad i Arcêd y Farchnad ar adegau penodol