Fictoria

Bydd y Gorchymyn dros dro yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar y ffyrdd canlynol ar eu hyd cyfan oni nodir yn wahanol mewn cromfachau:

Map strydoedd - Fictoria

 • Albert Avenue (o'r gyffordd â Chepstow Road i'r gyffordd â Fairoak Avenue)
 • Alfred Street
 • Barnard Street
 • Bedford Road
 • Bishop Street
 • Bishton Street,
 • Bristol Street
 • Cambridge Road
 • Camelot Place
 • Canon Street
 • Cedar Road
 • Chepstow Road (o bwynt 14 metr i'r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol y gyffordd â Harrow Road i bwynt 53 metr i'r dwyrain o ymyl palmant dwyreiniol ei chyffordd â Wharf Road)
 • Christchurch Road (o'r gyffordd â Duckpool Road i bwynt 25 metr i'r dwyrain ohoni)
 • Church Road
 • Crescent Road
 • Dean Street
 • Duckpool Road (o bwynt 30 metr i'r gogledd o'r gyffordd â Church Road hyd at y gyffordd ag Albert Avenue)
 • Eton Road
 • Exeter Road
 • Exeter Street
 • Fairoak Terrace
 • Glebe Street
 • Gloster Place
 • Gloster Street
 • Harrow Road
 • Hereford Street
 • Jeffrey Street
 • Junction Road
 • Kingston Road
 • Liverpool Street
 • Livingstone Place
 • Llanwern Street
 • London Street
 • Lord Street
 • Maindee Parade
 • Malvern Road
 • Manchester Street
 • Marlborough Road
 • Methuen Road
 • Merriots Place
 • Oriel Road
 • Prince Street
 • Probert Place
 • Rugby Road
 • Sandalwood Court
 • Speke Street
 • Victoria Avenue (o'r gyffordd â Chepstow Road i bwynt 32 metr i'r gogledd ohoni)
 • Vine Place
 • Wharf Lane
 • Wharf Road (o'r gyffordd â Chepstow Road i bwynt 30 metr i'r de ohoni)
 • Whitby Place