Ringland

Bydd y Gorchymyn dros dro yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar y ffyrdd canlynol ar eu hyd cyfan oni nodir yn wahanol mewn cromfachau:

Map strydoedd - Ringland

 • Abbey Road
 • Anson Green
 • Arne Close
 • Bantock Close
 • Beatty Road
 • Benbow Road
 • Bishpool Avenue
 • Bishpool Court
 • Bishpool Gardens
 • Bishpool Grove
 • Bishpool Lane
 • Bishpool Place
 • Bishpool Rise
 • Bishpool View
 • Bishpool Way
 • Brain Close
 • Broadwood Close
 • Butterworth Close
 • Cecil Sharp Road
 • Cot Farm Circle
 • Cot Farm Close
 • Cunningham Road
 • Dale Road
 • Dawson Close
 • Dibdin Close
 • Dowland Close
 • Drake Close
 • Dunstable Road (o'r gyffordd â Hendre Farm Drive i bwynt 18 metr i'r gogledd-ddwyrain o ymyl palmant gogleddol y gyffordd â Dowland Close)
 • Dunstable Road (o bwynt 6 metr i'r gogledd-orllewin ymylpalmant y gyffordd â Sterndale Bennett Road i'r gyffordd â Ringland Circle)
 • Edward German Crescent
 • Fisher Close
 • Goossens Close
 • Greene Close
 • Halle Close
 • Handel Close
 • Handel Court
 • Hawke Close
 • Hawkins Crescent
 • Hendre Farm Drive (o'r gyffordd wrth y ffordd ddolen ddienw sy'n cysylltu Hendre Farm Drive a Ringland Circle â'r gyffordd wrth y gylchfan â Llanwern Road, Beatty Road a Ringland Circle)
 • Hendre Farm Drive (o'r gyffordd ym mhen deheuol Ringland Circle, ychydig i'r gogledd o'r gylchfan gyda Ringland Way/Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol, i bwynt 46 metr i'r gogledd-ddwyrain o ymyl palmant y gogledd-ddwyrain gyda'r gyffordd â Bantock Close)
 • Hendre Farm Drive (o bwynt 36 metr i'r de-orllewin o ymyl palmant de-orllewin y gyffordd â Broadwood Close i bwynt 12 metr i'r gogledd o ymyl palmant gogleddol y gyffordd â Cot Farm Circle)
 • Hendre Farm Gardens
 • Holst Close
 • Howard Close
 • Howe Circle
 • Linley Close
 • Llanwern Road
 • Morley Close
 • Moore Crescent
 • Mountbatten Close
 • Myra Hess Close
 • Nelson Drive
 • Neston Road
 • Newman Close
 • Patti Close
 • Playford Crescent
 • Ringland Circle (o'r gyffordd wrth y gylchfan Ringland Way/Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol hyd at bwynt 35 metr i'r gogledd-ddwyrain o ymyl palmant gogleddol y gyffordd â Ringwood Avenue)
 • Ringland Circle (o bwynt 32 metr i'r gogledd-ddwyrain o ymyl palmant y gogledd-ddwyrain gyda'r gyffordd â John Bull Close i'r gyffordd wrth y gylchfan â Llanwern Road, Beatty Road a Hendre Farm Drive)
 • Ringwood Avenue
 • Sterndale Bennett Road
 • Tallis Close
 • Treberth Avenue
 • Treberth Close
 • Treberth Court
 • Treberth Crescent
 • Treberth Drive
 • Treberth Gardens
 • Treberth Grove
 • Treberth Rise
 • Treberth View
 • Treberth Way
 • Warlock Close